Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα, η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

Δημοσιότητα

Διοικητικά Θέματα

Ευρωπαϊκά Θέματα

Περιβάλλον

Πολιτική Προστασία

Δελτίο τύπου 18-06-2021

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διάσωση και διατήρηση των μνημειακών δέντρων στην περιοχή κατασκευής του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου

Ανακοίνωση 18-06-2021

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022,  ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Δελτίο τύπου 16-06-2021

Συνάντηση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

Δελτίο τύπου 11-06-2021

Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά

Ανακοίνωση 10-06-2021

Δασικοί Χάρτες – Νέες προθεσμίες για την  υποβολή αντιρρήσεων και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων

Ανακοίνωση 10-06-2021

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022,  ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Δασικοί Χάρτες – Νέες προθεσμίες για την  υποβολή αντιρρήσεων και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.

Περίληψη Διακηρυξης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου και απολύμανσης κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Ε.Λ.Δ.Ο. (Φαράγγι Σαμαριάς) με στόχο την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του έτους 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου 18-06-2021

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διάσωση και διατήρηση των μνημειακών δέντρων στην περιοχή κατασκευής του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου

Δελτίο τύπου 16-06-2021

Συνάντηση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

Δελτίο τύπου 11-06-2021

Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά

Δελτίο τύπου 07-06-2021

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δελτίο τύπου 04-06-2021

5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Το φυσικό περιβάλλον και ο τουρισμός στην Κρήτη: τροχοπέδη ή προοπτική ανάπτυξης;

  • Επισκέπτες: 4,407,189