Ανακοίνωση 12-04-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Της 11/4/2016

Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρεθύμνου σε απομονωμένα οροπέδια κατοικούν φυτά μοναδικά στον κόσμο τα λεγόμενα ενδημικά. Είναι φυτά που κατάφεραν να επιβιώσουν, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα εξελικτικά χαρακτηριστικά προσαρμογής στην περιοχή που φύονται. Τα φυτά αυτά δεν υπάρχουν αυτοφυή πουθενά αλλού στον κόσμο.

Ένα από αυτά τα ενδημικά αποκλειστικά του Ρεθύμνου, είναι ένα είδος κατακόκκινης τουλίπας (Tulipa doefleri), στενά ενδημικό φυτό της Κρήτης σε μικρά οροπέδια της επαρχίας Αγ. Βασιλείου και Αμαρίου και σε υψόμετρα που κυμαίνονται από 330 ως και 750 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι φυτό πολυετές, βολβώδες, με χαρακτηριστικό κόκκινο άνθος που φέρει μαύρη κηλίδα στη βάση του εσωτερικά. Η περίοδος ανθοφορίας του είναι τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και τότε δημιουργεί μια υπέροχη εικόνα στους καλλιεργημένους και χέρσους αγρούς όπου φύεται. (Βλ. Φωτογραφίες στο συνημμένο έγγραφο).

Σύμφωνα με τις  μελέτες που αφορούν την κατάταξη του είδους ως προς τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) είναι τρωτό, δηλαδή διατρέχει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Ως  είδος απολύτου προστασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ Α/23), περιλαμβάνεται και προστατεύεται από τη ΔΑΔ 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΟΡ1Θ-8ΨΝ) της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου.

Με αφορμή το γεγονός πως το προστατευόμενο είδος βρίσκεται αυτή την εποχή στην ευαίσθητη περίοδο της ανθοφορίας του, καλεί τους εκεί κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες των περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επιτρεπτή ενέργεια κατά την επίσκεψη είναι μόνο η φωτογράφιση, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η συλλογή και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή εκρίζωση των φυτών.  Ας το χαρούμε στη φύση και ας επιτρέψουμε να το χαρούν και οι επόμενες γενιές. 

Με το παρόν δελτίο τύπου θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι η Διεύθυνση Δασών  Ρεθύμνης με το προσωπικό της θα διενεργεί εντατικούς ελέγχους, για την καλύτερη προστασία του εν λόγω ενδημικού φυτού.

 

 

Η Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνης

 

Χαρ. Καργιολάκη

Δρ. Δασολόγος