Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Παναγιώτη Κ. Γαβριήλ

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019, για το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αγία Σοφία"

Ανακοίνωση 04-06-2020

Προϋπολογισμός 2020 για το Κληροδότημα Γ. Ξενουδάκη μετά την έγκρισή του με την αρ. 559/7-5-2020 απόφαση της ΔΚΠ/ΑΔΚ

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμοί Κληροδοτημάτων Ιωάννη Βαρκαράκη και Στυλιανού Περάκη για το 2019

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός έτους 2019, Καλλιατάκειος Επιχ/ση

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Ελ. Καλαντζοπούλου

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός έτους 2019 Μελισσείδιου Πνευματικού Κέντρου

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός για το 2019 - Ίδρυμα Κων/νου και Μαίρης Τζερμιά

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019, για το Ίδρυμα Ν. Εμμ. Φαφούτη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Χ. & Α. Καρύδη