Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΡΩΕΟΡ1Θ-ΥΡ0
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 3.658,82 τμ που κείται στη θέση «Κεφάλα», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
01-04-2020 13:15:23    01-04-2020 13:15:23      1804/27-03-2020
Ω6ΞΨΟΡ1Θ-47Λ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως αποτελούμενης από δυο τμήματα εμβαδού 6.177,87 τμ και 402, 48 τμ που βρίσκεται στη θέση «Γιαννούλη Σπήλιος», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου
01-04-2020 12:46:26    01-04-2020 12:46:26      1805/27-03-2020
ΨΟΧΗΟΡ1Θ-670
Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του αριθμ. 32/2016 Προεδρικού Διατάγματος, εκτάσεως που βρίσκεται στη θέση «Κακό Όρος» περιφέρειας Κοινότητας Ελιάς, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου, συνολικού εμβαδού 12.075,57 τ.μ.
01-04-2020 10:44:47    01-04-2020 10:31:52      1640/27-03-2020
ΩΙΜΤΟΡ1Θ-ΨΨ8
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 2.005,19 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Στενή Κεφάλα», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Πιτσιδίων, Δ.Ε. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού της Π.Ε. Ηρακλείου
27-03-2020 14:30:35    27-03-2020 14:30:35      1795/27-03-2020
9ΠΨ6ΟΡ1Θ-ΤΧΚ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 11.772,11 τ.μ. στη θέση «Καμπάνα», Κ. Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής στην περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω Πυρκαγιάς
24-03-2020 12:19:52    24-03-2020 12:19:52      742/07-02-2020
ΨΙΖ2ΟΡ1Θ-9ΥΝ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 4.821,46 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Κριγιάρι», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Πιτσιδίων, Δ.Ε. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
23-03-2020 14:58:08    23-03-2020 14:58:08      1779/23-03-2020
ΩΧ2ΔΟΡ1Θ-ΦΙΣ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 15.265,75 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Κορφές», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Τυμπακίου, Δ.Ε. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
23-03-2020 08:03:57    23-03-2020 08:03:57      1749/23-03-2020
ΨΣΝΔΟΡ1Θ-ΞΕΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
20-03-2020 14:39:42    20-03-2020 14:39:42      1460/18-03-2020
ΨΙΤΓΟΡ1Θ-Ι6Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
20-03-2020 14:34:58    20-03-2020 14:34:58      1411/18-03-2020
Ω2Λ7ΟΡ1Θ-ΡΔ2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
20-03-2020 14:29:48    20-03-2020 14:29:48      1458/18-03-2020