Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς περιόδου 2020- 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του νόμου 4412/2016), για ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας, «εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνοντα στην από 20-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω5ΤΙΟΡ1Θ-ΠΛΦ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 7.026,31 τ.μ. στη θέση «Καταφύγιο» ή «Δόξα», Κ. Μαράθου, Δ.Ε. Τυλίσου, στην περιφέρεια του Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω Εκχέρσωσης
19-01-2021 08:53:13    19-01-2021 08:53:13      8955/21-12-2020
9ΒΝΣΟΡ1Θ-2ΕΕ
Έγκριση κλάδευσης
18-01-2021 11:46:31    18-01-2021 11:46:31      7700 π.ε./18-01-2021
ΩΓΖΗΟΡ1Θ-ΦΡΝ
Έγκριση κλάδευσης
18-01-2021 11:30:54    18-01-2021 11:30:54      7703 π.ε./18-01-2021
6ΧΦ1ΟΡ1Θ-ΘΑ3
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος
18-01-2021 11:16:54    18-01-2021 11:16:54      8862 π.ε./18-01-2021
6Υ4ΝΟΡ1Θ-ΨΙΡ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
31-12-2020 13:02:01    31-12-2020 13:02:01      9274/31-12-2020
ΩΨΦ5ΟΡ1Θ-8Ψ6
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 33.036,46 τ.μ. στις θέσεις «Βόλακα», «Αρκόβατος», «Αζιλακοδάσος» Κοινοτήτων Μαλίων, Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου και Κοινότητας Βραχασίου Δ.Ε. Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου αντίστοιχα, λόγω εκχέρσωσης (Παράνομης διάνοιξης δρόμου).
30-12-2020 10:28:16    30-12-2020 10:28:16      8358/27-11-2020
6ΔΛΗΟΡ1Θ-ΞΨΧ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
28-12-2020 12:04:01    28-12-2020 12:04:01      9113/24-12-2020
ΨΜΝΟΟΡ1Θ-5ΟΝ
Έγκριση κλάδευσης
24-12-2020 11:27:04    24-12-2020 11:27:04      7329/22-12-2020
66ΣΔΟΡ1Θ-29Ω
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 2.154,14 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» εκτός των ορίων του οικισμού Γουρνών, κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Ανωπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
24-12-2020 08:56:17    24-12-2020 08:56:17      9070/23-12-2020
Ω1ΧΧΟΡ1Θ-ΑΔ5
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως στη θέση «Κριγιάρι», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
24-12-2020 08:33:27    24-12-2020 08:33:27      9002/23-12-2020