Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παράρτημα Κρήτης σχετικά με τη Δημιουργία Καταλόγου Δασολόγων Ιδιωτών

Ανάρτηση οδηγού για τους συντάκτες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και τη χρήση του δασικού χάρτη. 

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς περιόδου 2020- 2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ0ΜΟΡ1Θ-1ΓΚ
Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και Προϋπολογισμού έτους 2021 του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου
06-04-2021 11:36:46    06-04-2021 11:36:46      2131/05-4-2021
ΨΘΘΗΟΡ1Θ-3ΨΞ
Έγκριση υλοτομίας και περισυλλογής ξερών δένδρων από ρέμα
02-04-2021 11:03:49    02-04-2021 11:03:49      1179/02-4-2021
ΩΞΘΓΟΡ1Θ-ΓΜΡ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
01-04-2021 12:27:02    01-04-2021 12:27:02      1815/18-03-2021
6ΩΖΚΟΡ1Θ-Ο67
Έγκριση κλάδευσης
01-04-2021 12:11:39    01-04-2021 12:11:39      1875/01-4-2021
ΨΘΙΞΟΡ1Θ-ΘΦΧ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
01-04-2021 12:08:30    01-04-2021 12:08:30      1814/18-03-2021
ΩΓΑΞΟΡ1Θ-ΡΛΘ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
01-04-2021 12:01:38    01-04-2021 12:01:38      1813/18-03-2021
ΨΧΛΝΟΡ1Θ-ΗΓ6
Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και Προϋπολογισμού έτους 2021 του Κυνηγετικού Συλλόγου Καστελλίου
23-03-2021 11:33:37    23-03-2021 11:33:37      1892/23-03-2021
609ΑΟΡ1Θ-Ψ13
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
17-03-2021 11:06:12    17-03-2021 11:06:12      1761/16-03-2021
ΨΧ6ΡΟΡ1Θ-Κ7Π
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 6.718,36 τ.μ. στη θέση «Αγρεβαθιά», Κ. Πηγαϊδακίων, Δ.Ε. Μοιρών, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης.
16-03-2021 10:54:37    16-03-2021 10:54:37      844/11-02-2021
ΨΓΨΣΟΡ1Θ-09Σ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 27.024,77 τ.μ. στη θέση «Αγρεβαθιά», Κ. Πηγαϊδακίων, Δ.Ε. Μοιρών, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης.
16-03-2021 10:48:11    16-03-2021 10:48:11      821/11-02-2021