Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΦΕΧΟΡ1Θ-ΚΦ4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΨΥΧΡΟ >> ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΑΤΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
09-04-2021 14:11:16    09-04-2021 14:11:16      1620
ΩΜΠ4ΟΡ1Θ-ΣΣΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΗ >> ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
09-04-2021 14:07:17    09-04-2021 14:07:17      1836
6Ω3ΤΟΡ1Θ-ΘΝΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΠΕΤΡΑΣ- ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΩΝ >> ΤΚ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
09-04-2021 13:58:45    09-04-2021 13:58:45      1895
6ΤΟΒΟΡ1Θ-2ΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΔΡΑΚΩΝΑ>. ΤΚ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
09-04-2021 13:55:19    09-04-2021 13:55:19      1743
6ΟΥΛΟΡ1Θ-2ΤΔ
έγκριση υλοτομίας δύο ξερών πεύκων στην θέση Μαύρος Κόλυμπος ΤΚ Ορεινού περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως της κας. Φωτιάδη Αθηνάς
08-04-2021 14:36:53    08-04-2021 14:36:53      1806
ΩΝΠ5ΟΡ1Θ-Κ22
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους - για υποστηρικτικές εργασίες σημείου υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στην ΠΕ Λασιθίου
08-04-2021 12:44:54    08-04-2021 12:44:54      1932
ΨΗ40ΟΡ1Θ-ΗΓΘ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους - για υποστηρικτικές εργασίες σημείου υποστήριξης ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στην Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
05-04-2021 09:08:25    05-04-2021 09:08:25      1868
ΩΙ63ΟΡ1Θ-5Γ8
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1710/18.8.2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 257.330,11 Τ.Μ. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΑΡΓΑΔΟΡΟΣ. ΑΛΜΥΡΟΣ, ΑΜΟΥΔΑΡΑ,ΣΠΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ΄΄ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ..
26-03-2021 10:58:58    26-03-2021 10:58:58      1428
ΨΙ2ΑΟΡ1Θ-Ψ9Γ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
23-03-2021 12:39:20    23-03-2021 12:39:20      1739
6Ω26ΟΡ1Θ-ΤΟΜ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
22-03-2021 13:20:20    22-03-2021 13:20:20      1698