Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗΚΙΟΡ1Θ-Ω37
Άρση της αριθ. 686/19-3-1987 απόφασης Νομάρχη Λασιθίου Κρήτης: «Kήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1.500 στρ. στη θέση Καλύβια περιφέρειας κοινότητας Φουρνής, Ν. Λασιθίου» (ΦΕΚ 304/τ.Δ/6-4-1987), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης
31-03-2020 12:44:49    31-03-2020 12:44:49      534
ΨΙΒ5ΟΡ1Θ-Κ48
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.837,47 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΜΠΟΥΛΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
24-03-2020 11:57:17    24-03-2020 11:57:17      948
ΨΗΑΙΟΡ1Θ-6ΒΨ
Απόφαση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 67 νόμου 998/1979 ως ισχύει, έκτασης εμβαδού 31.426,81 τ.μ. στη θέση «Πετσοφάς» Τσιφλίκι Δ.Κ. Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
24-03-2020 11:01:38    24-03-2020 11:01:38      4055 π.ε.
6ΧΓΚΟΡ1Θ-ΝΒΓ
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020
17-03-2020 13:30:42    17-03-2020 13:30:42      934
ΨΒΖΤΟΡ1Θ-Η3Ζ
Άρση της αριθ. της αριθ. 727/9-4-1997 απόφασης Αν. Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Λασιθίου Κρήτης: «Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 8,5 στρεμ. που εκχερσώθηκε στη θέση «Καλύβες» Κοινότητας Καλού Χωριού επαρχίας Μεραμβέλλου Νομού Λασιθίου» (ΦΕΚ 353/τ.Δ’/2-5-1997), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης.
17-03-2020 13:04:35    17-03-2020 13:04:35      532
67ΗΕΟΡ1Θ-Δ2Λ
Άρση της αριθ. 19435/8-12-1978 απόφασης Νομάρχη Λασιθίου Κρήτης: «Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας διακατεχόμενης δασικής εκτάσεως που βρίσκεται στις θέσεις Ξυράφι περιφ. Κοινότητας Έξω Μουλιανών Σητείας, Καλογάλλου, Σπιτιανά, Οξά, Χαλασίδια, Κατσούνι Περιφέρειας Κοινότητας Χαμαιζίου Σητείας» (ΦΕΚ 110/τ.Δ/20-2-1979), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης.
17-03-2020 12:54:33    17-03-2020 12:54:33      535
Ω8ΚΓΟΡ1Θ-ΧΝΗ
Άρση της αριθ. 1525/28-6-1996 απόφασης Αναπληρωτή Περ/κού Δ/ντή Ν. Λασιθίου Κρήτης: «Kήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.000 στρ. στη θέση Κεφάλα Δήμου Νεαπόλεως Επαρχίας Μεραμβέλλου, Νομού Λασιθίου» (ΦΕΚ 771/τ.Δ/19-7-1996), λόγω αποκατάστασης της βλάστησης.
17-03-2020 11:03:21    17-03-2020 11:03:21      533
ΩΑ1ΙΟΡ1Θ-ΔΛΞ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 42.918,90 τ.μ. στην θέση «Ζένια» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου λόγω πυρκαγιάς.
12-03-2020 14:11:04    12-03-2020 14:11:04      187
6ΕΛ1ΟΡ1Θ-Γ9Λ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 27.929,66 τ.μ. στην θέση «Γαλανή Πέτρα» στην περιφέρεια του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου λόγω πυρκαγιάς
12-03-2020 13:19:50    12-03-2020 13:19:50      188
Ω6ΧΓΟΡ1Θ-ΞΝΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΛΑΓΚΑΔΙ >> ΤΚ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΦΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
11-03-2020 11:11:18    11-03-2020 11:11:18      839