Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΧΕΣΟΡ1Θ-Ω1Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.188,17 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
21-01-2021 13:56:41    21-01-2021 13:56:41      162
ΩΖΑΩΟΡ1Θ-ΤΤΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ >> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
20-01-2021 12:07:58    20-01-2021 12:07:58      111
6ΣΩΨΟΡ1Θ-42Ξ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ << ΑΛΜΥΡΟΣ>> ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20-01-2021 12:01:24    20-01-2021 12:01:24      110
ΩΤΤ0ΟΡ1Θ-89Δ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.160,99 τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΕΙΑΣ - ΑΜΜΟΥ>> ΤΚ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ COHEN JACKY & INES
18-01-2021 13:32:51    18-01-2021 13:32:51      4492/20 15-1-2021
6ΨΥΡΟΡ1Θ-Ε4Ο
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 844,32 τ.μ στη θέση «Μαύρο Σελί», Τ.Κ. Τουρλωτής, Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
15-01-2021 15:26:57    15-01-2021 15:26:57      134
6ΜΣΝΟΡ1Θ-0ΒΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.758,56 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΗΠΕΔΟ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
13-01-2021 10:22:03    13-01-2021 10:22:03      4528 Π.Ε.
ΨΗΓΗΟΡ1Θ-3Ι1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΜΑΥΡΕΣ ΟΡ. ΚΑΘΑΡΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12-01-2021 12:54:50    12-01-2021 12:54:50      4552/20
9ΕΟΥΟΡ1Θ-767
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΠΑΣΠΑΡΟΥΣ >> ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12-01-2021 12:53:05    12-01-2021 12:53:05      4551/20
6Β70ΟΡ1Θ-63Σ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ζωοτροφών.
23-12-2020 07:32:33    23-12-2020 07:32:33      4544
ΩΩ9ΡΟΡ1Θ-Υ5Θ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 694 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑ" ΣΕΛΙΝΑΡΙ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22-12-2020 12:24:16    22-12-2020 12:24:16      4042