Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΤΓΑΟΡ1Θ-1ΨΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 697,05 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΡΕ ΕΝΤΙ ΣΕΛΕΣΤΙΝ
03-07-2020 10:52:13    03-07-2020 10:52:13      3370
6ΞΑΙΟΡ1Θ-4Κ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 764,21 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΣΕΣ ΑΛΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΗΣ
03-07-2020 09:28:01    03-07-2020 09:28:01      3356
ΩΖΧΨΟΡ1Θ-92Χ
Έγκριση Υλοτομίας του Λυρακη Δημητρίου στη θέση Γιαλλέδες του οικισμού Φρατζεσκιανά Μετόχια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
03-07-2020 08:20:54    03-07-2020 08:20:54      3366
6ΒΣΜΟΡ1Θ-7Ο1
Έγκριση Υλοτομίας της Πάγκαλου Ελένης στη θέση Πλακαλώνη του οικισμού Πλευριανά του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
03-07-2020 08:16:07    03-07-2020 08:16:07      3229
ΨΥΧΨΟΡ1Θ-Β9Η
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.212,00 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 10:14:05    02-07-2020 10:14:05      2409
ΩΑ8ΒΟΡ1Θ-ΝΨΣ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.003,32 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 10:09:17    02-07-2020 10:09:17      2411
Ω0ΩΣΟΡ1Θ-ΜΜΟ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 22.140,28 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 10:06:17    02-07-2020 10:06:17      2413
641ΖΟΡ1Θ-Π78
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 928,96 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΣΠΑΛΑΘΕΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 10:03:03    02-07-2020 10:03:03      2410
ΨΕΑ4ΟΡ1Θ-ΘΦΠ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.126,34 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΑΜΠΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 09:59:29    02-07-2020 09:59:29      2408
66ΒΧΟΡ1Θ-1Ψ2
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 124.378,72 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΩΤΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
02-07-2020 09:55:25    02-07-2020 09:55:25      2412