Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΗΥΟΡ1Θ-ΦΞ1
Έγκριση Κλαδονομής του Αποστολάκη Νικολάου στη θέση Κουδουμαλές του οικισμού Πρινέ του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
02-03-2021 09:38:21    02-03-2021 09:38:21      1537
ΨΗ2ΟΟΡ1Θ-ΨΒΝ
Έγκριση Υλοτομίας της Μπόχτη ¨Αννας στη θέση Βελανιδιά του οικισμού Λαμπινής του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου
01-03-2021 09:23:05    01-03-2021 09:23:05      1830
6Ε73ΟΡ1Θ-ΨΨ1
Έγκριση Υλοτομίας του Λουκάκη Εμμανουήλ στη θέση Λενικά του οικισμού Πρινέ του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
24-02-2021 09:30:28    24-02-2021 09:30:28      1559
ΨΤ7ΑΟΡ1Θ-ΞΙΧ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Νικολιδάκη Κωνσταντίνου στη θέση Καμάρα του οικισμού Πετροχώρι του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-02-2021 12:27:34    23-02-2021 12:27:34      1008
Ψ7ΓΨΟΡ1Θ-ΤΔΗ
΄Εγκριση Υλοτομίας του Κουτάντου Χαράλαμπου στη θέση Κεφαλοβρυσίδι του οικισμού Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-02-2021 12:13:39    23-02-2021 12:13:39      1304
ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
12-02-2021 13:35:33    12-02-2021 13:35:33      1181
645ΦΟΡ1Θ-ΚΨ2
Απαγόρευση Υλοτομίας του Γιαννουσάκη Γεωργίου στη θέση Πάνω-Καμινάκια του οικισμού Μαργαρίτες του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-02-2021 11:01:48    12-02-2021 11:01:48      1177
ΩΤΥ5ΟΡ1Θ-ΔΒ0
Έγκριση Υλοτομίας του Δρυγιαννάκη Κωνσταντίνου στη θέση Κεφαλάκια του οικισμού Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-02-2021 10:54:58    12-02-2021 10:54:58      367
ΩΝΣΡΟΡ1Θ-Μ0Ν
Έγκριση Κλαδονομής της Σκουλουφιανάκης Αργυρώς στη θέση Κάτω Αμπέλια του οικισμού Αποστόλων του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-02-2021 15:04:16    10-02-2021 15:04:16      1006
ΨΨΦ5ΟΡ1Θ-7Ο7
Έγκριση Κλαδονομής του Παπαδογιωργάκη Στεφάνου στη θέση Δραγατοκαλύβα του οικισμού Παντάνασσας του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-02-2021 14:56:23    10-02-2021 14:56:23      1007