Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΜΗΤΟΡ1Θ-Ι1Ι
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 13:30:03    03-07-2020 13:30:03      4131
ΨΑΤΨΟΡ1Θ-ΜΣΦ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 13:16:54    03-07-2020 13:16:54      3811
Ω723ΟΡ1Θ-3ΡΑ
EΝΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 12:19:40    03-07-2020 12:19:40      4313
6ΦΖΖΟΡ1Θ-3ΡΤ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 11:01:00    03-07-2020 11:01:00      4538
6ΟΛ7ΟΡ1Θ-ΡΦΔ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 10:48:28    03-07-2020 10:48:28      3480
62Κ5ΟΡ1Θ-9ΓΜ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 10:32:48    03-07-2020 10:32:48      4474
ΩΜΚΡΟΡ1Θ-84Α
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
03-07-2020 10:27:52    03-07-2020 10:27:52      3875
662ΗΟΡ1Θ-ΚΜΔ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
03-07-2020 10:21:53    03-07-2020 10:21:53      3874
6Χ2ΕΟΡ1Θ-ΙΣΚ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
03-07-2020 10:04:15    03-07-2020 10:04:15      4500
6ΧΛΘΟΡ1Θ-ΓΤΑ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 09:52:54    03-07-2020 09:52:54      4499