Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΧΜΟΡ1Θ-ΦΚΘ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 1059/19-3-2020 απόφασης μας, "Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου" (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), όσον αφορά στην αντικατάσταση των εκπροσώπων του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
15-04-2021 10:26:33    15-04-2021 10:26:33      1254
ΨΦ2ΗΟΡ1Θ-ΗΑΛ
Έγκριση της με αρ. 338/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος των 1ου και 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου επί των οδών Ιτάνου, Πιτσουλάκη και Αχέπανς, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
14-04-2021 15:46:19    14-04-2021 15:46:19      1854/19
Ρ41ΨΟΡ1Θ-Φ6Ψ
Έγκριση της με αρ. 339/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος των 3ου Γυμνασίου, 4ου Εσπερινού και 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου επί των οδών Λ. Σκεπετζή και Φιλελλήνων, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
14-04-2021 15:42:53    14-04-2021 15:42:53      1851/19
ΩΞ5ΩΟΡ1Θ-ΞΗΧ
Έγκριση της με αρ. 384/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των 42ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, στην περιοχή “Κατσαμπάς”, εντός πόλεως Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
14-04-2021 15:36:48    07-04-2021 10:10:54      223
6ΩΟ4ΟΡ1Θ-8ΨΣ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Κόλπου Κισσάμου Δήμου Κισσάμου Π.Ε. Χανίων»
14-04-2021 10:03:51    14-04-2021 10:03:51      1052
Ω3ΠΙΟΡ1Θ-8ΝΠ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης ρέματος στη θέση «Τσεσμέ» Μαρουλά Δ.Ε. Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης
09-04-2021 14:08:57    09-04-2021 14:08:57      1182
ΨΠΦ2ΟΡ1Θ-71Σ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 30/7-1-2021 απόφασης μας "Συγκρότηση Β Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου" (ΣΥΠΟΘΑ Β ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΑΔΑ ΨΦΚΗΟΡ1Θ-ΝΑΡ0, όσον αφορά στην διαγραφή του κεφαλαίου Γ αυτής.
07-04-2021 11:54:44    07-04-2021 11:54:44      οικ.1255
6ΗΝΡΟΡ1Θ-ΓΙ5
Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Χαλένα» Μουρνιών Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων
07-04-2021 10:35:34    07-04-2021 10:35:34      636
9Τ1ΥΟΡ1Θ-ΜΒΔ
Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Κουκλή Λάκκος» Δ.Κ. Πατσιανού Δ. Σφακίων Π.Ε. Χανίων
06-04-2021 13:54:25    06-04-2021 13:54:25      162
63ΥΔΟΡ1Θ-ΖΗΙ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων στη θέση ''Τερσανάς''», με φορέα υλοποίησης το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
05-04-2021 11:01:00    05-04-2021 11:01:00      863/1-4-2021