Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΨΚΘΟΡ1Θ-Λ7Ξ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγή στη θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΣΠΗΛΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΠΗΣ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
03-07-2020 14:36:30    03-07-2020 14:36:30      1445/3-7-2020
99ΑΑΟΡ1Θ-ΞΩΧ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση στη θέση ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΣΠΗΛΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΠΗΣ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
03-07-2020 14:33:01    03-07-2020 14:33:01      1393/3-7-2020
ΩΡΧΖΟΡ1Θ-ΔΤΩ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ στη θέση ΒΡΥΣΙΔΙΑ της ΔΚ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03-07-2020 13:47:34    03-07-2020 13:47:34      1200
62ΡΣΟΡ1Θ-ΗΙ3
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από 2 (δύο) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της ΤΚ ΣΤΑΒΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΕ.).
03-07-2020 11:51:33    03-07-2020 11:51:33      125
ΩΦΒΒΟΡ1Θ-ΟΣΕ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:4904/2015/06-06-2016 (ΑΔΑ: 66ΥΝΟΡ1Θ-Τ13) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ της Δ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δήμου Χανίων Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ως προς τους δικαιούχους-χρήστες, τα στρέμματα, και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
02-07-2020 09:52:30    02-07-2020 09:52:30      2688/18
ΩΨ1ΒΟΡ1Θ-0ΥΒ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1840/2015/22-01-2016 (ΑΔΑ: Ω8Δ3ΟΡ1Θ-ΤΨ2) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΩΝ της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ του Ελευθερίου», ως προς την επωνυμία της ομάδας σε ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ελευθερίου με διαχειριστή, την κ. ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου.
02-07-2020 09:46:01    02-07-2020 09:46:01      2797/18
ΩΨΛ9ΟΡ1Θ-Χ79
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:2271/2013/28-01-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΗΟΡ1Θ-Ο8Ψ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΟΝΙΚΟ της Τ.Κ. ΜΗΛΛΙΑΡΑΔΩΝ Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Πολυδώρου», ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Πολύδωρου, τα στρέμματα, και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
02-07-2020 09:37:05    02-07-2020 09:37:05      2799/18
6Α8ΔΟΡ1Θ-ΨΓΥ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι εντός οικισμού ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΙΩΑΝΝΗ
01-07-2020 12:16:47    01-07-2020 12:16:47      2352/2016/30-6-2020
ΨΞ5ΙΟΡ1Θ-Ν14
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΠΕΡΒΟΛΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
01-07-2020 12:13:33    01-07-2020 12:13:33      2290/2016/30-6-2020
6ΥΔ7ΟΡ1Θ-Δ0Ο
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΩΝΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
01-07-2020 12:11:03    01-07-2020 12:11:03      2329/2016/30-6-2020