Απ. Δ. Κρήτης - Άσκηση πεδίου για σεισμό στο Ρέθυμνο

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας συμμετέχει σήμερα Τετάρτη 30-5-2018 σε άσκηση πεδίου για σεισμό στην πόλη του Ρεθύμνου, που διεξάγεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, και στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Ρεθύμνου και αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της άσκησης αξιοποιούνται η εμπειρία, τα αποτελέσματα και οι εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACES στο οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ήταν εταίρος. Στην άσκηση του Ρεθύμνου συμμετέχουν ο ΟΑΣΠ και το ΙΤΕ, εταίροι επίσης του PACES