Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παράρτημα Κρήτης σχετικά με τη Δημιουργία Καταλόγου Δασολόγων Ιδιωτών

Ανάρτηση οδηγού για τους συντάκτες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και τη χρήση του δασικού χάρτη. 

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς περιόδου 2020- 2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ9Γ9ΟΡ1Θ-ΛΧΚ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/2021
06-05-2021 11:02:46    06-05-2021 11:02:46      2746/06-5-2021
6ΣΥ2ΟΡ1Θ-ΒΨΞ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4.282,50 τ.μ. στη θέση «ΑΣΤΡΑΚΙ - ΑΛΩΝΙ - ΦΡΑΜΑ», Κοινότητας Καραβάδου, στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης
06-05-2021 07:57:44    06-05-2021 07:57:44      2260/12-04-2021
648ΤΟΡ1Θ-ΥΝ1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
27-04-2021 09:30:33    27-04-2021 09:30:33      2585/26-4-2021
ΩΓΥΠΟΡ1Θ-Α3Β
Ανανέωση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας κ. Πρωτογεράκη Ευαγγέλου - Ζαχαρία του Μιχαήλ
23-04-2021 09:08:54    23-04-2021 09:08:54      2225/21-4-2021
6ΧΑΩΟΡ1Θ-ΥΙΙ
Έγκριση εγκατάστασης τεσσάρων (4) μετεωρολογικών ιστών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα στη περιοχή «Βοσκερό», περιφέρειας Κοινότητας Κρουσώνα, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου
20-04-2021 14:19:46    20-04-2021 14:19:46      2170/20-4-2021
ΨΟΗΑΟΡ1Θ-ΠΕ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
19-04-2021 08:51:01    19-04-2021 08:51:01      2360/16-4-2021
Ω0Π2ΟΡ1Θ-ΤΞΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-04-2021 08:48:00    19-04-2021 08:48:00      2273/16-4-2021
Ω0ΗΒΟΡ1Θ-ΠΗ5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
19-04-2021 08:44:54    19-04-2021 08:44:54      2070/16-4-2021
6ΥΛΕΟΡ1Θ-ΞΤ5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-04-2021 08:41:39    19-04-2021 08:41:39      1974/16-4-2021
ΨΠΦ9ΟΡ1Θ-ΩΡΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-04-2021 08:37:54    19-04-2021 08:37:54      1966/16-4-2021