ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διευθύντρια:

Μυρωνάκη-Παπαδάκη Αμαλία

Τηλ: 2810-264168

Email: a.papadaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Fax: 2810.264 160
E-mail: allodap@apdkritis.gov.gr

Ε-mail για ραντεβού στην υπηρεσία: tad_hera@apdkritis.gov.gr

Με τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ κλπ)

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2813407111, 2813407122, 2813407117

 

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Ραντεβού υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Παράταση Αδειών Διαμονής για το έτος 2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΠΟΧΙΚΗ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ.13Α

Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021-2022

Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης

-

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΖΟΟΟΡ1Θ-ΡΕ3
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2021).
26-04-2021 15:07:07    26-04-2021 15:07:07      3616
ΨΤΤ5ΟΡ1Θ-ΩΡΟ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σαράντα έξι (46) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2021 και έως 30/06/2021.
06-04-2021 11:23:47    06-04-2021 11:23:47      2919
ΩΕΙΣΟΡ1Θ-ΓΤΧ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης
11-12-2020 14:01:23    11-12-2020 14:01:23      18275