Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος: Συσκάκης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους.
  2. Την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.
  3. Παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα αρμοδιότητάς της.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελέαου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 243
Fax: 2810.529 289

Ανακοινώσεις

Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπάιθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μητρώο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (παρ. 4, άρθρου 38, Ν.4178/2013).