Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΥΡ4ΟΡ1Θ-096
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ
04-03-2021 09:27:24    04-03-2021 09:27:24      485
698ΟΟΡ1Θ-1ΘΜ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ
04-03-2021 09:25:16    04-03-2021 09:25:16      484
9ΨΡΑΟΡ1Θ-Π17
Έγκριση επέμβασης για το έργο Σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδική ονομασία ΣΑΣΑΛΟΣ ΒΤΒ 0200095 στη θλέση ΣΚΛΟΠΗ ΤΚ Σασάλου ΔΕ Μηθλυμνης, δ. Κισσάμου, ΠΕ Χανίων
05-01-2021 12:13:02    05-01-2021 12:13:02      3409
Ω3Β7ΟΡ1Θ-5Λ2
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΚΟΝΙΖΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
08-12-2020 13:41:06    08-12-2020 13:41:06      5124/2019
62ΜΒΟΡ1Θ-1ΨΓ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ ΣΕΜΠΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
08-12-2020 13:34:35    08-12-2020 13:34:35      11869/2019
66ΟΣΟΡ1Θ-ΜΘ4
Εγκριση επέμβασης για την κατασκευή Υδρευτικής υδρογεώτρησης στη θέση ΄΄πριν τη γεφυρα του Μπαρδάρη ποταμου ΄΄ Δήμου Γαύδου Π.Ε Χανίων .
03-12-2020 09:33:55    03-12-2020 09:33:55      3008