Συνάντηση εργασίας για τα αποτελέσματα του προγράμματος Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης

Συνάντηση εργασίας και ενημέρωση για τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στο Ηράκλειο, από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έπειτα από την παρουσίαση του προγράμματος, έγινε εκτενής αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ της Κρήτης, καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης.

​Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020.