Συνάντηση εργασίας με θέμα "Διαχείριση αρωματικών φυτών Κρήτης"

Την Τρίτη 3-4-2018, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας των δασικών υπηρεσιών της ΑΔΚ με θέμα τη διαχείριση των αρωματικών φυτών της Κρήτης. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε εισήγηση με θέμα: Ιθαγενή Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (ΑΦΦ) της Κρήτης, από την κα. Χριστίνη Φουρναράκη, Δρ. Βιολόγος της Μονάδας Διατήρησης των Μεσογειακών Φυτών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ).
Η συνάντηση αυτή ανέδειξε για μια ακόμα φορά τη σπουδαιότητα των αρωματικών φυτών στη χλωρίδα της Κρήτης, τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν με τη συλλογή και εμπορία των φυτών αυτών, το πρόβλημα με το αβελτίωτο γεννετικό υλικό και διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα οι δασικές υπηρεσίες να θωρακίσουν με τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις (δασικές αστυνομικές διατάξεις κλπ) το καθεστώς συλλογής και εμπορίας των αρωματικών. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει μελέτη αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών δηλαδή δε γνωρίζουμε τις γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσης του κάθε είδους και ότι το θέμα του πολλαπλασιαστικού υλικού των αρωματικών φυτών με επιμολύνσεις των αυτοφυών πληθυσμών είναι αρκετά σοβαρό και καθορίσθηκε επόμενη συνάντηση των δασικών υπηρεσιών στα μέσα Μαίου.