Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων