Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στα πλαίσια της πληροφόρησης του πολίτη δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης μέσα από την σελίδα αυτή, με ιστοσελίδες που έχουν ενδιαφέρον στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και θεμάτων που άπτονται των δράσεων της.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σελίδα που αναφέρεται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, σελίδα από την οποία ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες ομιλίες και συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού, τις δραστηριότητες του καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται των δράσεων του. Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται μια ολοκληρωμένη έκδοση του συντάγματος και τέλος ο πολίτης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πρωθυπουργό θέτοντας του ερωτήματα.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστοσελίδα της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ με θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της αλλά και την λειτουργία της Βουλής των Εφήβων. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της συνεδρίασης της Βουλής μέσω του δικτύου.

Τέλος σημαντικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ο κεντρικός κόμβος της ο EUROPA δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δυνατά σημεία πληροφόρησης δηλαδή τα ΟΡΓΑΝΑ της Ε.Ε. όπως το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κλπ. Παράλληλα δίνει την δυνατότητα πληροφόρησης για τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. καθώς και για μια σειρά άλλα θέματα όπως τα δικαιώματα του πολίτη, οι πολιτικές απασχόλησης, το ΕΥΡΩ κλπ. Σημαντικά στοιχεία μπορεί κανείς να αντλήσει από τον τόπο του INFOREGIO όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Υπάρχει επίσης πρόσβαση, στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ και στην ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ της Ε.Ε.

Άλλοι ενδιαφέροντες τόποι είναι αυτοί της βάσης CORDIS, του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ καθώς και ο αντίστοιχος της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ