Πρωτεύουσες καρτέλες

Από την Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι με την 346/29-1-2021 ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο Δασικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4389/2016(ΦΕΚ 94 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 τ. Α΄).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο", μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του  περιεχομένου  αυτού.  Η   προθεσμία  υποβολής   των  αντιρρήσεων  είναι  αποκλειστική  και  ξεκινά την  12η Φεβρουαρίου και λήγει την 29η Νοεμβρίου. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 20η Δεκεμβρίου.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη αμφισβητούμενες δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος(πλην των περιπτώσεων των "ατελώς"  ως αναγράφονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ), που βρίσκεται στην οδό Ρούσου Καπετανάκη 8, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Λασιθίου      (τηλ. 2841082490, FAX: 2841082489, email: dlasithiou@apdkritis.gov.gr), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 έως 15.30 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικός χάρτη βρίσκεται στις ιστοσελίδες τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gov.gr) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-22
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2021-02-02
Αναγνωριστικό
93cee5fc-c239-4a80-b263-0273ddf46660
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
dasilas@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Aναγνωριστικό πόρου
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σύνοψη πόρου
Τα πολύγωνα του αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Λασιθίου σε μορφή .shp
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Κάλυψη γης
Τιμή της λέξης κλειδί
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021 - 14:30
Ημερομηνία λήξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021 - 14:30
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Καταγωγή
Δ.ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
μονάδα μήκους
ΜΕΤΡΟ
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Oνομασία του οργανισμού
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
dasilas@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός