Πρωτεύουσες καρτέλες

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης

Επιπρόσθετες πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
τύπος αρχείουapplication/pdf
μέγεθος αρχείου6.56 MB
τύπος πόρουfile upload
ημερομηνίαJul 30, 2021