Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύνολο δεδομένων Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-19
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2021-02-19
Αναγνωριστικό
fc4976f1-9bee-4dda-a25d-7f63d8419fad
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης- Διεύθυνση Δασών Χανίων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
dasichan@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Τιμή της λέξης κλειδί
Δασικοί χάρτες
Ημερομηνία αναφοράς
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021
Ημερομηνία έναρξης
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021 - 14:15
Ημερομηνία λήξης
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021 - 14:15
Ημερομηνία δημιουργίας
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19, 2021
Oνομασία του οργανισμού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
dasichan@apdkritis.gov.gr