Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

211 Σύνολα Δεδομένων

2022 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης

Διεύθυνση Υδάτων

  Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής. Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το...

  Μικρά Υδατορέματα

  Διεύθυνση Υδάτων

   Το επισυναπτόμενο αρχείο *αφορά μόνο σε στοιχεία της Υπηρεσίας και όχι σε όλα τα Μικρά Υδατορέματα του νησιού *και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα δεδομένα. Κάθε Μικρό Υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με δύο σημεία (αρχή...

   Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων

   Διεύθυνση Υδάτων

    .. Σχετική νομοθεσία /*Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους...

    Βροχομετρικά Δεδομένα από το δίκτυο συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

    Διεύθυνση Υδάτων

     Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές. Στην Κρήτη, η εποπτεία 19 τέτοιων συμβατικών βροχομετρικών σταθμών...

     Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου

     Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

      Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι με την 554/29-1-2021 απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. *"Ελληνικό Κτηματολόγιο" *(https://...

      Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ρεθύμνου

      Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου

       Από την *Διεύθυνση Δασών*,* Ρεθύμνου * ανακοινώνεται ότι με την  *1181/12-02-2021 (ΑΔΑ :ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ)* ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ...

       Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

       Διεύθυνση Δασών Λασιθίου

        Από την *Διεύθυνση Δασών Λασιθίου*, ανακοινώνεται ότι με την 346/29-1-2021 ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. *"Ελληνικό Κτηματολόγιο...

        Αδειοδοτημένες Υδροληψίες της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης

        Διεύθυνση Υδάτων

         Τα δεδομένα των αδειοδοτημένων υδροληψιών (Γεώτρηση, Θάλασσα, Παρόχθιο Αντλιοστάσιο, Λιμνοδεξαμενή-Ομβροδεξαμενή, Πηγάδι, Πηγή, Υδρομάστευση, Φράγμα) προέρχονται από το ψηφιακό αρχείο του Τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης...

         Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

         Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

          Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Χάρτης στη Γεωπύλη [1]  Εφαρμογή στη Γεωπύλη [2...