Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΤ62ΟΡ1Θ-4ΣΘ
Δημοσίετση περίληψης της υπ’ αριθ. 793/18-05-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ιεράπετρας
25-06-2020 12:22:59    25-06-2020 12:22:59      3988
ΩΚΛΑΟΡ1Θ-Η03
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 756/13-05-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ιεράπετρας
25-06-2020 12:13:41    25-06-2020 12:13:41      3994
ΩΨΤ7ΟΡ1Θ-ΣΝΨ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 757/13-05-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ιεράπετρας
25-06-2020 12:10:03    25-06-2020 12:10:03      οικ.4440
ΩΩΣΙΟΡ1Θ-428
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 266/28-5-2020 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) »
25-06-2020 11:41:40    25-06-2020 11:41:40      3952
ΨΕ49ΟΡ1Θ-0ΨΝ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 266/28-5-2020 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) »
25-06-2020 11:38:44    25-06-2020 11:38:44      4737
62ΚΧΟΡ1Θ-Ρ7Β
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 1645/17469/19-12-2019 απόφασης του Δημάρχου Φαιστού
25-06-2020 11:25:38    25-06-2020 11:25:38      479
ΩΘ4ΗΟΡ1Θ-ΥΑ9
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 1618/17172/13-12-2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημάρχου Φαιστού
25-06-2020 11:22:04    25-06-2020 11:22:04      478
ΩΑ5ΥΟΡ1Θ-ΒΧΤ
Ανανέωση σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρο Κοινότητας Δ. Χερσονήσου
24-06-2020 09:55:41    24-06-2020 09:55:41      4465
ΨΤ6ΒΟΡ1Θ-ΔΓ7
Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Λασιθίου.
23-06-2020 12:18:14    23-06-2020 12:15:28      οικ.5061
ΨΔΜΜΟΡ1Θ-01Ο
Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Χανίων.
23-06-2020 12:17:41    23-06-2020 12:17:41      οικ.5062